Startpagina | Vakantie is in het belang van iedereen
Dinsdag, 26 Januari 2021

Vakantie is in het belang van iedereen

Vakantie is in het belang van iedereen
Twee van de drie hoger opgeleiden is tijdens zijn vakantie bereikbaar per telefoon, sms of e-mail. In twee weken vakantie hebben zij drie keer contact met hun werk. Eén op de vijf krijgt er psychische problemen van, zo blijkt uit onderzoek. Een reactie.
Wonen, werken, leren en recreëren, de scheidslijnen tussen de levensdimensies vervagen. Is dit een zegen of een zorg? Het bericht onlangs met onder kop ’Werkstress tijdens vakantie door continue bereikbaarheid’ van het onderzoeksbureau Ernst & Young, doet het laatste vermoeden.

Zoekend naar de zegen wordt snel duidelijk dat symptoombestrijding slechts leidt tot schijnoplossingen.

De maatschappij wordt meer en meer een netwerkmaatschappij. Er ontstaan wereldwijde netwerken van organisaties, waarbinnen flexibele interne netwerken starre functionele indelingen vervangen. Complexe netwerken van samenwerkende ondernemingen nemen de plaats in van traditionele relaties tussen organisaties die dicht bij elkaar staan.

De Unie en de Internetvakbond, als belangenbehartigers voor de middengroepen en het hoger opgeleid personeel, zien de levenslange dienstverbanden op den duur verdwijnen.

Loopbanen

Grillige loopbanen vervangen vastomlijnde carrières. Het razendsnel groeiend gebruik van email, internet en cyberspace communities maakt duidelijk dat we leven en werken in verbanden die van werknemers een nieuwe werkhouding verlangen.

Zij dragen meer eigen verantwoordelijkheden en moeten buiten de geijkte kantooruren bereikbaar zijn. Werkgevers van hun kant dienen af te stappen van de ouderwetse commando- en controlecultuur.

Dit opent nieuw perspectief voor hoger opgeleide werknemers, of beter nog: ’werkondernemers’, om zelfsturend hun intellect en creativiteit te gebruiken. Bereikbaarheid, ook tijdens verlof en vakantie, wordt dan niet alleen geaccepteerd maar tevens opgezocht.

Het wezen van werkstress doorgronden betekent kennis nemen van informatie over netwerken en sociaal kapitaal. Sociale wetenschappers weten meer dan ooit over meten, opbouwen en gebruiken van sociaal kapitaal. Zij zien verband tussen sociaal kapitaal en persoonlijk en zakelijk voordeel.

Zoeken naar het gemeenschappelijk belang van de organisatie én dat van de individuele werknemer, is vaak beter dan het ’stilhouden van de ergernis’ over de plicht tot bereikbaarheid. Het gemeenschappelijk belang stelt het principe van de wederkerigheid in werking, één van de krachtigste beginselen in de samenleving en de basis van de moderne netwerken. Bij het gebruik van sociaal kapitaal gaat het meer om investeren dan om verzoeken, meer om geven dan krijgen. De wederkerigheid staat centraal. Afspraken over bereikbaarheid tijdens verlof en vakantie zijn in het belang van zowel werkgever als werknemer, maar ook in het belang van diens partner en kinderen.

Balans

Het vinden van de balans tussen privé en werk dient zicht niet alleen aan tijdens vakanties. Er zijn talloze manieren om de interactie tussen belanghebbenden te managen. Denk aan afspraken over tijdstippen voor bereikbaarheid buiten kantooruren.

Veel organisaties vragen om prestaties die ze niet belonen. Enkel de druk verhogen zonder instrumenten en de netwerkvaardigheden aan te reiken, leidt tot frustraties en juist niet tot betere resultaten. Het rapport van Ernst & Young bevestigt deze zienswijze.

Voor vakbond De Unie en voor de Internetvakbond zijn verlof en vakantie onomstreden rechten van het individu. Maar als je accepteert dat leven en werken in de netwerkmaataschappij nieuwe regels kent, kun je met een frisse blik kijken naar de belangen van het gezin en de organisaties waar een individu toe behoort.

Fluitend naar het werk en fluitend op vakantie vraagt om meer autonomie voor de individuele werknemer en het managen van voorwaarden voor optimaal contact met anderen buiten de organisatie. Dit moet op een manier die bij de werknemer past en bij de mensen om hem heen.

Print dit artikel
Reacties

Nog geen reacties toegevoegd!

Naam : *

E-mail :

Bericht : *
* = Vereiste velden