דף בית | הקב"ה בכבודו ובעצמו מתגלה בליל-הסדר
שישי, 14 יוני 2024

הקב"ה בכבודו ובעצמו מתגלה בליל-הסדר

 הקב

בליל-הסדר יש להתעלם מהמצב האישי הרגיל בכל ימי השנה, שכן בלילה הזה "הקב"ה בכבודו ובעצמו" נגלה לכל אחד ואחד מישראל וגואל אותו בגאולה פרטית.

מאת: משיחות כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע
 
"מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות... שבכל הלילות אנו אוכלים בין יושבים ובין מסובים – הלילה הזה כולנו מסובים".

מבואר בכתבי האר"י ז"ל ש"מסובים" רומז לעולם האצילות (הראשון והנעלה מבין ארבע העולמות: אצילות, בריאה, יצירה, עשייה). בעולם האצילות כל הנבראים בטלים באופן מוחלט לקב"ה ולא שייך שם עניין של רוע. כך גם בליל-הסדר, שאז מתעלים כל ישראל למדרגה גבוהה של ביטול לקב"ה, אשר אין בה כל שייכות לעניינים שליליים.

כאן הבן (הוא בנו של הקב"ה) שואל: "מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות"; שבכל הלילות יש בנו בעלי דרגות שונות (יש "יושבים" ויש "מסובים") ואילו בלילה הזה "כולנו מסובים": כולנו בטלים לחלוטין לקב"ה?

קושיית הבן טומנת בחובה מבט מפוקח ומודעות כנה למצבו האישי. הוא מתבונן בנפשו פנימה ויודע שלא זו בלבד שאין הוא בטל בתכלית לקב"ה (בדרגת הביטול שבעולם האצילות) אלא הוא שייך, למרבה הבושה והצער, אפילו לחטאים כפשוטם – במחשבה, בדיבור ובמעשה... ועל כך הוא תוהה ומקשה: "הלילה הזה כולנו מסובים"?! האומנם?!

והתשובה היא: "עבדים היינו לפרעה במצרים ויוציאנו ה' אלוקינו משם". כבר היה לעולמים – משיב האב לבן – כאשר עם ישראל היה במצרים, שקוע במ"ט שערי טומאה; כל-כך שקוע היה בטומאתו עד כי גאולתו לא הייתה יכולה להתבצע "לא על-ידי מלאך, ולא על-ידי שרף, ולא על-ידי שליח, אלא (רק על-ידי) הקב"ה בכבודו ובעצמו".

התגלות זו של "הקב"ה בכבודו ובעצמו" – מסביר האב לבנו – חוזרת ונשנית מדי שנה בשנה בליל-הסדר. ולכן בליל-הסדר יש להתעלם מהמצב האישי הרגיל בכל ימי השנה, שכן בלילה הזה "הקב"ה בכבודו ובעצמו" נגלה לכל אחד ואחד מישראל וגואל אותו בגאולה פרטית.

בליל-הסדר בכוחו של כל יהודי ויהודי – כוח שאכן מתגלה בו – להתעלות משייכות כלשהי לחטאים, ולהיות בטל לקב"ה ודבוק בו בתכלית. "הלילה הזה – כולנו מסובים!".

(משיחות כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע, ליל א' וב' של חג הפסח ה'תשי"ב; 'תורת-מנחם – התוועדויות' תשי"ב, חלק שני (ה), עמ' 124-111)

הדפסה
תגובות לכתבה
יוסי שי: → 31 מרץ 2009 - 08:09

בני יהיה בערב הסדר בהולנד עם ילדיו
מכירים סדר קיבוצי
האם יש מקום ואפשרות להשתתפות בסדר שיענין אותם
אשמח לקבל תשובה במייל
תודה מראש

גליה: → 28 ינואר 2008 - 04:15

מאוד יפה

שם : *

דואר אלקטרוני :

הודעה : *
* = חובה למלא